CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
0913 639 010 Email: hongsonpham65@gmail.com
Follow us:
Hotline: 0913 639 010
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ, CÁ VIÊN THAM KHẢO

PHỤ GIA THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT CHẢ CÁ, CÁ VIÊN

 

             Công Thức Của Công Ty Mỹ Úc                                                   Công Thức Tại Các Công Ty Khác                                 Quy Trình Sản Xuất Chả Cá, Cá Viên

 
 

 

 

Nguyên liệu

Tỉ lệ

Giá nguyên liệu

Giá 1 kg chả (đ)

70.00%

27,000

18,900

Nước Đá

15.00%

1,000

150

Bột Gelpro_M

10.00%

27,000

2,700

Polyphos-SE4

0.40%

85,000

340

ML460

1.00%

80,000

800

Amino S

0.60%

75,000

450

Sorbate Nhật

0.20%

173,000

346

Muối

1.00%

3,000

30

Đường

1.00%

20,000

200

Coloren

0.20%

125,000

250

Tiêu

0.20%

150,000

300

Tổng Cộng

100.00%

 

24,466

 

Nguyên liệu

Tỉ lệ %

Giá nguyên liệu

Giá 1 kg chả

83.60%

27,000

22,572

Đá

 0

0

0.0

Bột Năng

10.00%

14,000

1,400

Chất tạo dai

0.40%

50,000

200

Bột Ngọt

2.40%

40,000

960

Bảo quản

0.50%

45,000

225

Muối

1.00%

3,000

30

Đường

1.00%

20,000

200

Màu chả chiên

0.50%

45,000

225

Tiêu

0.20%

150,000

300

Tổng Cộng

100.00%

 

26,112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD FILE
STT Tên Download
1 danh sách công ty
Các bài khác

NVKD_TUYỀN

Điện thoại: 0913639011

Email:

NVKD_THIỆN

Điện thoại: 0914118325

Email:

NVKD_DUY

Điện thoại: 0914118326

Email:

NV_MS TÂM

Điện thoại: 0914118329

Email:

NVKD_LUÂN

Điện thoại: 0942871866

Email:

NVKD_PHƯƠNG

Điện thoại: 0942871772

Email:

CSKH_THÁI

Điện thoại: 0919378340

Email:

CSKH_YẾN

Điện thoại: 0919372412

Email:

CSKH_TÀI

Điện thoại: 0913639033

Email: