CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
0913 639 010 Email: hongsonpham65@gmail.com
Follow us:
Hotline: 0913 639 010
12 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

Lễ Kỉ Niệm 12 năm thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghê Mỹ Úc được tổ chức tại Phú Quốc với sự tham gia của toàn thể nhân viên từ các phòng ban như Phòng Kế Toán, Phòng Kinh Doanh, Phòng Thí Nghiệm, Phòng Sản Xuất-Đóng gói...