CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
0913 639 010 Email: hongsonpham65@gmail.com
Follow us:
Hotline: 0913 639 010

TƯ VẤN 1 - YẾN 0919372412

TƯ VẤN 2 - LINH 0919378340

TƯ VẤN 3 - NGỌC 0942871866

NV SALE - TÀI 0913639033

SALE - THIỆN 0914118325

NV SALE - DUY 0914118326

NV SALE - PHƯƠNG 0942871772

GIỚI THIÊU
Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Mỹ Úc

Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Mỹ Úc

Được thành lập vào năm 2006, Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Mỹ Úc với phương châm luôn mang đến những sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người dùng, đã không ngừng nghiên cứu và cho ra đời những Phụ gia Thực phẩm đáp ứng được nhu cầu của các nhà sản xuất thực phẩm tại Việt Nam nói riêng và Toàn cầu nói chung.